[...] nawet z pozoru najdziwaczniejsza, najskromniejsza

pasja jest czymś bardzo, ale to bardzo cennym.

Stephen King — Miasteczko Salem